Milli rating şirketi için Japon şirketi satın alınacak Hükümet sıfırdan bir şirket kurmak yerine Türkiye'de faaliyet gösteren JCR şirketini satın almak üzerine görüşmeler yapıyor