Birleşik Metal İş, MESS’le yapılacak toplusözleşmeyle ilgili taleplerini açıkladı

Haberin Devamı Cumhuriyet de