Konkordato taleplerindeki gider avans tarifeleri değiştirildi Adalet Bakanlığı, konkordato talebi sırasında mahkeme veznelerine yatırılacak gider avansı tarifelerini değiştirdi.