Hükümet, tüm tarafların bir araya geldiği ve çalışanların sorunlarının ele alındığı kurulları yok sayıyor. Örneğin Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ESK), en son 2009’da toplandı. Oysa ESK anayasada yer alıyor.

Haberin Devamı Cumhuriyet de